4407_1228
4407_1228
kostra
2019-09-20T08:21:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Odda, faktaark Plan, byggesak og miljø Odda

KOSTRA nøkkeltall

Odda - 1228 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Odda Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 1 2 87 88 96 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 142 138 155 130
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 25 25 26 11 10 15 24 19 19 26 24 19 19 26 19 20 17 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 141 171 166 228 3 530 3 186 3 019 3 104 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 367 8 120 6 959 6 596
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 118 125 59 .. 2 120 1 711 878 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 618 3 137 3 871
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 25 20 36 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 41 72 58 .. 33 36 39 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 11 23 19 22 15 14 12 15 18 18 18 18 18 17 18 18 23 16 19 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 37 45 13 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 461 342 603
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 44 47 34 35 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 185 195 221 197
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 93 88 100 .. 94 96 95 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 83 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 64 .. 59 126 75 68 -9 76 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 4 10 .. .. 755 642 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 338 1 942 0 ..

Kontakt