KOSTRA nøkkeltall

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nore og Uvdal Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,5 5,2 4,8 5,0 4,8 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,7 0,7 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 6 503 6 566 6 099 5 891 6 297 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 116 555 116 543 117 999 118 541 130 846 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 252 4 271 4 098 4 543 4 355 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 3 092 3 110 3 271 3 401 3 324 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 493 148 297 0 326 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 910 2 154 2 457 2 240 2 018 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 523 409 663 645 799 523 409 663 645 799
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,9 2,3 2,1 2,2 2,2 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 3,0 3,3 2,8 3,1 3,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 38,4 42,7 36,3 33,3 31,4 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 28,8 30,6 26,2 25,7 18,0 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 23,4 21,2 28,8 33,9 27,9 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 29,9 29,2 28,6 29,6 28,4 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 436 2 625 2 325 2 084 2 026 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 44 647 44 633 44 463 44 929 49 603 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt