KOSTRA nøkkeltall

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nore og Uvdal Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 167 110 108 69 64 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 79 378 73 352 112 79 378 73 352 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,92 0,66 0,66 0,50 0,45 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 1 073 419 408 336 352 151 13 646 186 200 208 151 13 646 186 200 208 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 124 623 146 513 139 124 623 146 513 139
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 13 35 29 33 31 89 91 92 92 89 89 91 92 92 89 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 76 81 85 77 81 76 81 85 77 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 11 12 9 15 11 11 12 9 15 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 80 3 1 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 0 0 10 1 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 63 69 66 69 4 3 3 2 5 4 3 3 2 5 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 20 97 99 100 100 96 96 97 96 97 96 96 97 96 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 88 96 96 95 98 88 96 96 95 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 212 8 3 1 1 8 8 6 8 4 8 8 6 8 4 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 1 0 27 3 3 1 0

Kontakt