KOSTRA nøkkeltall

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nore og Uvdal Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 184 2 184 1 856 1 861 1 861 2 862 2 910 2 808 2 759 2 759 2 862 2 910 2 808 2 759 2 759 3 117 3 187 3 240 3 268 3 268 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 396 2 426 2 494 2 561 2 561 2 396 2 426 2 494 2 561 2 561
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 33,8 25,6 37,3 38,6 37,4 30,3 29,3 30,5 28,7 31,1 30,3 29,3 30,5 28,7 31,1 33,5 31,5 35,1 35,9 36,8 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 41,0 42,1 42,2 42,7 44,4 41,0 42,1 42,2 42,7 44,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 97 100 99 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 96 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 498,5 484,7 478,1 489,8 438,5 498,5 484,7 478,1 489,8 438,5 457,4 452,6 442,4 449,2 447,1 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 541,2 530,7 532,7 526,8 518,6 541,2 530,7 532,7 526,8 518,6

Kontakt