KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 1942 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 1 0 3 2 143 137 143 123 133 86 97 78 92 62 86 97 78 92 62 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 62 73 69 52 52 62 73 69 52 52 62 73 69 52 52
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 20 .. .. .. 33 13 10 19 29 26 15 18 14 20 17 15 18 14 20 17 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 21 16 22 27 22 21 16 22 27 22 21 16 22 27 22
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 40 90 46 57 48 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 2 767 2 150 2 426 2 461 2 449 2 767 2 150 2 426 2 461 2 449 2 767 2 150 2 426 2 461 2 449
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 81 39 15 14 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 1 207 1 309 1 055 1 035 .. 1 207 1 309 1 055 1 035 .. 1 207 1 309 1 055 1 035
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 56 10 9 9 .. 15 15 16 14 .. 16 13 18 17 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 18 15 16 19 .. 18 15 16 19 .. 18 15 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 43 46 34 32 .. 31 28 34 32 .. 36 26 35 38 .. 36 26 35 38 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 43 35 35 39 .. 43 35 35 39 .. 43 35 35 39
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 8 8 19 4 17 19 17 18 21 18 18 16 21 19 18 18 16 21 19 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 17 20 28 26 15 17 20 28 26 15 17 20 28 26 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 1 .. 42 70 33 33 .. 16 39 45 21 .. 16 39 45 21 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 3 42 6 13 .. 3 42 6 13 .. 3 42 6 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. .. 10 2 138 84 91 129 122 69 98 81 94 148 69 98 81 94 148 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 38 75 95 85 109 38 75 95 85 109 38 75 95 85 109
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 87 96 98 97 .. 74 90 98 98 .. 74 90 98 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 97 97 97 .. 90 97 97 97 .. 90 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. .. 50 50 49 47 .. 45 45 50 43 .. 45 45 50 43 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 46 49 50 50 .. 46 49 50 50 .. 46 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 82 71 82 74 69 88 66 70 74 69 88 66 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 74 85 99 54 74 74 85 99 54 74 74 85 99 54 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 12 -5 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 663 545 0 .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. ..

Kontakt