KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 1942 (Troms Romsa)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 92 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 738 5 738 5 312 5 312 5 465 4 192 4 270 4 359 4 433 4 645 3 575 3 687 3 670 3 670 3 908 3 575 3 687 3 670 3 670 3 908 3 762 3 823 3 923 3 930 4 142 3 759 3 819 3 920 3 927 4 139 3 574 3 740 3 467 3 467 3 660 3 574 3 740 3 467 3 467 3 660 3 574 3 740 3 467 3 467 3 660
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,24 0,14 0,06 0,03 0,03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,48 0,56 0,50 0,29 0,25 0,48 0,56 0,50 0,29 0,25 0,48 0,56 0,50 0,29 0,25
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 40,4 40,5 40,5 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 40,1 51,0 47,7 35,6 49,0 40,1 51,0 47,7 35,6 49,0 40,1 51,0 47,7 35,6 49,0

Kontakt