KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 1942 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,1 8,8 8,8 8,4 8,2 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 447 463 585 488 192 220 248 253 261 191 231 247 336 369 191 231 247 336 369 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 238 278 288 292 301 238 278 288 292 301 238 278 288 292 301
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,50 7,37 7,51 7,50 7,54 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 155 271 71 55 51 86 91 84 93 83 103 8 875 87 85 109 103 8 875 87 85 109 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 410 305 551 561 626 462 488 483 511 555 545 43 665 588 634 710 545 43 665 588 634 710 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 445 536 524 566 607 445 536 524 566 607 445 536 524 566 607
Herav utgifter til renhold (kr) kr 5 9 241 249 254 137 154 160 160 178 123 10 151 163 176 199 123 10 151 163 176 199 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 103 177 179 187 187 103 177 179 187 187 103 177 179 187 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 120 117 115 122 150 111 123 119 129 131 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt