KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 1942 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 354 1 083 1 160 1 468 1 162 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 116 1 173 1 211 1 256 1 323 1 116 1 173 1 211 1 256 1 323 1 116 1 173 1 211 1 256 1 323
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 190 937 1 008 1 280 963 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 909 944 978 1 007 1 069 909 944 978 1 007 1 069 909 944 978 1 007 1 069
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 164 147 151 188 199 236 250 266 358 424 298 325 326 374 368 298 325 326 374 368 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 207 229 232 248 254 207 229 232 248 254 207 229 232 248 254
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 752 847 928 1 003 895 863 962 1 020 1 165 1 219 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 811 885 914 959 1 011 811 885 914 959 1 011 811 885 914 959 1 011
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -11 -34 -8 -11 7 5 15 20 68 42 69 80 55 70 31 69 80 55 70 31 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 49 65 70 84 89 49 65 70 84 89 49 65 70 84 89
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 763 881 937 1 014 889 858 946 1 000 1 096 1 177 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,45 0,45 0,45 0,43 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 6 6 5 7 126 154 131 183 159 67 125 116 106 102 67 125 116 106 102 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 67 89 125 131 106 67 89 125 131 106 67 89 125 131 106
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 23 33 46 34 26 919 760 567 511 584 579 469 417 378 403 579 469 417 378 403 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559

Kontakt