KOSTRA nøkkeltall

Nordre Follo - 3020 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordre Follo Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 925 1 244 1 280 1 404 1 483 1 313 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 115
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 577 952 968 1 080 1 129 1 097 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 870
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 347 292 311 324 353 216 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 245
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 764 919 934 1 020 1 061 804 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 759
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 143 80 90 83 113 73 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 621 838 844 937 947 731 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 681
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,70 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,71
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,19 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,51 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 21 273 291 321 336 321 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 583
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 41 1 292 1 167 1 127 1 331 709 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 1 203

Kontakt