KOSTRA nøkkeltall

Nordre Follo - 3020 (Viken)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordre Follo Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 7 396 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 8 029
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,6 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 47 267 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 52 272
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 47 097 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 46 105
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 467 865 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 455 672
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 17,3 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 17,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 97 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 92

Kontakt