4389_1800
4389_1800
kostra
2021-07-30T13:20:00.000Z
no
kostra Nordland

KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: