4389_1800
4389_1800
kostra
2021-04-22T20:04:00.000Z
no
kostra Nordland

KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: