KOSTRA nøkkeltall

Nordkapp - 2019 (Finnmark Finnmárku)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordkapp Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 0 0 0 0 91 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 85 0 0 0 0 85
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 618 3 853 3 741 3 741 3 741 3 575 3 687 3 670 3 670 3 908 3 762 3 823 3 923 3 930 4 144 3 759 3 819 3 920 3 927 4 141 3 246 3 192 3 116 3 116 3 220 3 246 3 192 3 116 3 116 3 220
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,43 0,43 0,54 0,19 0,66 .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,27 0,36 0,38 0,33 0,43 0,27 0,36 0,38 0,33 0,43
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 48,3 46,5 69,5 70,2 69,9 48,3 46,5 69,5 70,2 69,9

Kontakt