KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,2 3,0 3,1 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 4 750 5 392 5 207 5 592 5 480 232 301 249 857 265 933 269 627 216 669 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 846 1 857 1 927 2 094 2 213 1 763 1 867 1 952 2 142 2 324 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 45 1 585 815 4 480 7 464 1 427 1 209 1 660 1 141 1 099 637 377 443 1 559 881 767 1 685 1 172 994 910 767 1 685 1 172 994 910 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 069 779 1 036 523 904 1 069 779 1 036 523 904
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,1 1,4 1,0 1,2 1,2 4,3 4,3 4,2 4,4 5,6 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 32,0 25,3 24,1 25,9 21,6 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 14,9 14,7 14,8 13,4 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 506 2 647 2 684 2 720 2 932 81 258 83 037 86 431 90 039 72 780 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt