KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 3414 (Innlandet)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 94 99 97 100 99 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . . . 97 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 5 256 4 912 4 573 4 621 4 811 4 576 4 761 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 5 385 5 575
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. 0,00 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 . . . 0,49 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 25,0 100,0 .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 . . . 41,2 41,7

Kontakt