KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 140 131 146 153 147 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,05 0,96 0,94 0,94 0,87 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 89,0 89,4 86,9 89,9 92,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 159 155 149 153 160 143 142 147 147 169 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 177 190 183 181 169 177 190 183 181 169
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 63 62 64 67 63 91 90 89 87 87 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 37 35 35 33 37 4 5 5 7 9 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 3 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 4 3 2 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 87 88 90 92 97 96 97 96 97 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 9 3 1 1 5 6 4 5 5 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5

Kontakt