KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 3414 (Innlandet)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,3 10,4 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 8,5 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 611 1 840 199 185 212 324 384 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 362 478
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 5,59 5,59 5,49 6,19 6,76 5,46 5,89 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 5,61 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 71 57 67 58 64 88 84 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 71 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 489 560 523 497 539 529 556 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 565 639
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 156 211 179 159 183 172 163 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 179 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 130 190 113 114 131 101 128 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 108 161
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt