KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,5 9,0 8,6 8,5 8,0 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 317 342 369 397 561 204 216 229 260 290 226 247 255 297 221 229 207 285 283 305 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,54 5,77 5,61 5,69 5,61 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 52 78 88 94 76 89 97 99 77 88 94 96 103 105 73 60 71 77 79 83 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 536 532 549 586 528 478 520 557 577 585 483 502 522 551 555 470 478 482 528 569 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 189 200 204 215 168 152 156 158 170 175 162 163 165 178 174 138 146 149 157 169 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 140 131 146 153 147 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt