KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 967 1 095 1 109 1 304 1 287 887 959 1 013 1 082 1 290 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 180 1 249 1 308 1 308 1 253 1 180 1 249 1 308 1 308 1 253
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 697 825 836 986 986 724 798 858 837 995 751 856 920 925 964 910 952 968 1 080 1 129 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 833 958 1 014 986 913 833 958 1 014 986 913
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 270 270 273 317 301 163 161 154 245 296 186 171 176 225 198 246 292 311 324 353 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 347 291 293 322 340 347 291 293 322 340
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 738 862 829 1 037 959 659 712 739 785 978 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 061 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 734 777 801 889 871 734 777 801 889 871
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 70 61 48 70 27 23 8 -5 71 88 28 -13 -9 23 9 59 80 90 83 113 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 144 85 70 90 104 144 85 70 90 104
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 668 801 781 967 932 636 703 744 714 890 648 731 784 801 850 794 838 844 937 947 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 590 692 730 799 768 590 692 730 799 768
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,49 0,49 0,49 0,50 0,35 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 4 0 3 3 148 146 164 182 126 122 113 112 105 121 231 273 291 321 336 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 141 129 113 155 159 141 129 113 155 159
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 38 38 31 30 29 941 653 562 521 365 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220

Kontakt