KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 140 142 140 149 150 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 832 4 915 4 962 5 021 4 985 4 832 4 915 4 962 5 021 4 985
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 28 27 30 30 18 18 18 17 21 21 22 22 22 20 23 23 24 24 23 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 53 51 54 55 51 52 51 55 59 62 64 66 68 66 60 61 60 62 63 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 56 52 57 56 55 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 87 4 575 6 259 5 353 8 102 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 417 1 340 1 474 1 219 1 684 1 417 1 340 1 474 1 219 1 684
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 13 348 7 204 7 864 8 745 8 287 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 645 14 854 16 718 19 248 8 549 8 645 14 854 16 718 19 248 8 549
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 18 5 21 5 11 25 21 25 28 25 21 17 16 21 25 28 21 19 15 22 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 33 26 26 14 27 33
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 3 1 0 1 0 140 124 154 114 86 53 39 37 25 26 119 134 157 109 132 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 92 82 66 45 82 92 82 66 45 82
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 4,5 3,1 3,7 5,4 2,4 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,4 19,2 18,6 15,5 15,0 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt