KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 612 7 932 8 022 8 992 9 223 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 5,6 4,0 5,0 3,8 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,7 5,8 5,3 5,0 4,3 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 2,6 3,9 3,7 3,3 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 0 0 53 085 0 0 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 29 161 0 0 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 521 000 874 636 315 125 865 500 937 364 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,5 16,2 15,8 15,6 12,4 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 95 91 92 100 85 85 91 91 93 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 81 82 87 88 92 81 82 87 88 92

Kontakt