KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron (-2019) Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 653 3 181 1 427 1 664 1 515 887 959 1 013 1 082 1 290 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 304 1 460 1 434 1 522 1 988 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 388 2 898 1 141 1 371 1 225 724 798 858 837 995 910 952 968 1 080 1 129 910 952 968 1 080 1 129 1 078 1 195 1 163 1 227 1 603 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 930 1 133 1 122 1 240 1 225
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 265 283 286 293 290 163 161 154 245 296 246 292 311 324 353 246 292 311 324 353 227 265 271 295 386 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 268 338 321 348 416
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 250 2 329 1 163 1 384 1 233 659 712 739 785 978 852 919 934 1 020 1 061 852 919 934 1 020 1 061 1 034 1 155 1 116 1 215 1 596 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 807 886 863 955 962
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 11 15 10 10 8 23 8 -5 71 88 59 80 90 83 113 59 80 90 83 113 83 113 100 110 171 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 25 39 39 29 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 239 2 314 1 153 1 375 1 225 636 703 744 714 890 794 838 844 937 947 794 838 844 937 947 951 1 042 1 016 1 105 1 425 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 781 847 824 926 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,64 0,64 0,72 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,45 0,45 0,45 0,53 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 5 8 2 1 148 146 164 182 126 231 273 291 321 336 231 273 291 321 336 110 107 135 135 42 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 177 131 145 157 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 34 22 37 36 36 941 653 562 521 365 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 608 563 438 461 205 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 777 776 555 689 560

Kontakt