KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 5 741 5 723 5 728 5 742 5 723 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 169 812 170 705 170 512 170 131 63 406 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 188 953 189 479 189 870 189 545 189 365
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,4 9,6 6,1 7,8 7,9 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,2 10,3 9,8 9,2 9,5 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,0 9,0 8,3 8,1 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,8 10,7 10,1 9,6 10,5 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 8,6 8,7 8,8 8,4 9,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 10,2 10,1 10,2 10,2 10,1
Netto innflytting (antall)1 antall 19 -12 28 24 -4 1 704 1 001 611 -47 556 1 271 1 149 922 -19 -376 1 271 1 149 922 -19 -376 253 619 -364 -542 -383 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 348 726 746 57 190
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,0 11,0 11,1 10,8 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,3 10,2 10,1 10,1 9,8 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,0 64,2 68,2 66,3 64,5 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 64,9 64,8 64,4 63,6 64,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 65,6 64,8 64,6 63,8 63,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 1,7 1,2 1,6 1,4 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,2 1,2
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,9 7,6 8,1 8,0 8,2 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 10,3 10,8 11,7 12,1 32,4 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 9,9 10,5 11,0 11,3 11,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,68 1,54 1,49 1,48 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,68 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt