KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 683 4 269 4 177 3 890 4 596 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 7 576 7 676 8 625 9 608 9 843 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 4,0 4,6 4,4 4,7 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,1 5,0 4,9 5,9 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 5,2 5,8 5,7 5,5 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 3,8 3,6 3,8 3,4 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4 4,5 4,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 46 397 42 537 48 311 48 413 52 382 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 46 958 46 475 48 442 51 708 71 021 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 27 953 16 558 24 167 14 250 19 429 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 28 289 28 148 29 782 34 933 33 767 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 273 818 262 000 217 500 305 429 325 500 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 292 781 321 287 380 904 396 327 411 622 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,3 18,2 16,4 17,8 16,9 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 21,4 21,3 21,5 19,9 15,5 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 90 79 100 94 85 85 91 91 93 77 82 85 85 87 77 82 85 85 87 71 72 77 82 89 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt