KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,7 79,1 74,5 86,7 80,0 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 82,3 83,0 82,8 85,0 86,3 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,3 81,3 81,0 84,4 84,5 79,3 81,3 81,0 84,4 84,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,7 92,9 89,7 93,2 92,4 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,5 91,9 91,6 92,3 93,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 90,9 91,1 91,3 92,6 92,9 90,9 91,1 91,3 92,6 92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 100,0 98,2 97,5 100,0 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 98,0 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,3 97,8 97,8 97,8 98,1 97,3 97,8 97,8 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 74,2 77,4 76,7 73,9 75,3 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 66,9 66,2 66,1 65,6 77,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 59,8 59,3 59,4 59,7 59,8 59,8 59,3 59,4 59,7 59,8
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,0 4,9 5,5 5,0 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,8 37,6 42,1 41,2 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,4 38,3 40,1 39,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 39,7 40,6 42,3 42,8 .. 39,7 40,6 42,3 42,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 2,7 2,7 1,7 2,7 3,4 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,2 3,6 4,0 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,3 2,6 2,7 2,6 3,2 2,3 2,6 2,7 2,6 3,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 77,0 82,9 85,2 80,9 97,2 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 62,7 66,7 69,1 74,1 75,9 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 65,4 68,4 70,3 75,1 80,5 65,4 68,4 70,3 75,1 80,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 78,3 86,2 83,3 93,3 84,0 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 83,2 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 76,3 76,1 78,1 81,8 82,5 76,3 76,1 78,1 81,8 82,5
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,5 9,9 9,8 10,9 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,1 11,9 11,8 12,0 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 11,5 11,7 11,4 11,7 11,7 11,5 11,7 11,4 11,7 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 152 011 155 242 144 710 149 342 185 819 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 132 064 139 762 145 046 157 036 174 632 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 127 181 136 230 140 667 153 636 164 453 127 181 136 230 140 667 153 636 164 453
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 62,7 65,9 66,9 61,9 78,5 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 55,0 56,5 60,0 63,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,5 56,8 57,8 61,5 66,2 54,5 56,8 57,8 61,5 66,2
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".