4471_0819
4471_0819
kostra
2019-04-25T14:38:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Nome, faktaark Regnskap Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,6 2,3 2,1 0,5 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,0 3,8 2,9 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,4 0,4 1,0 0,7 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,5 2,3 1,7 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,5 0,1 1,8 0,9 15,4 15,6 16,4 17,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 16,0 16,6 18,7 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,8 60,1 54,5 71,3 45,9 49,1 50,1 56,1 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 31,5 34,6 33,0 38,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 95,5 99,3 95,1 93,1 101,2 102,1 103,2 106,4 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 94,5 92,5 93,0 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 728 54 389 56 053 58 405 51 809 53 962 55 170 56 820 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 49 673 51 985 53 764 55 328
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 0,6 0,1 0,8 4,4 5,5 6,4 7,6 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 4,2 5,5 7,4 7,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,2 12,3 4,8 7,5 13,6 15,3 13,4 13,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 9,1 10,1 11,0 12,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 18,1 17,6 17,5 13,9 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 19,9 25,2 31,2 12,3

Kontakt