4407_0819
4407_0819
kostra
2019-04-21T18:45:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Nome, faktaark Plan, byggesak og miljø Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 4 1 1 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 152 154 130 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 25 .. .. 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 24 30 27 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 131 123 95 117 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 528 7 268 6 860 7 470
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 61 .. 81 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 050 0 2 948
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 11 13 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 22 34 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 29 24 25 30 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 15 18 13 14
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 98 74 92
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 7 2 .. 5 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 86 80 90 114
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 83 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 94 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 47 46 47
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 43 .. 32 43 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 9 23 .. .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 070 1 178 0 0

Kontakt