KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 4 1 1 2 223 238 197 218 224 87 88 96 80 27 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 76 77 65 61 45 76 77 65 61 45
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 25 .. .. .. 25 19 18 25 31 26 11 10 15 32 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 7 8 12 9 15 7 8 12 9 15
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 131 123 95 117 83 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 3 530 3 186 3 019 3 104 1 045 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 61 40 81 40 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 2 120 1 786 878 1 008 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 025 2 051 1 474 1 196 .. 2 025 2 051 1 474 1 196
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 11 13 11 .. 14 15 17 18 .. 18 18 23 13 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 12 13 14 .. 13 12 13 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 22 34 38 .. 35 29 35 39 .. 33 36 39 26 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 23 29 31 .. 32 23 29 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 29 24 25 30 18 20 20 19 19 20 15 14 12 15 14 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 20 16 16 17 18 20 16 16 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 80 80 95 77 .. 37 45 13 2 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 49 37 46 20 .. 49 37 46 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 202 196 287 252 244 44 47 34 35 5 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 13 38 48 34 11 13 38 48 34 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 83 100 .. 96 98 97 93 .. 94 96 95 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 92 95 93 .. 93 92 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 50 .. 49 50 49 49 .. 46 50 50 46 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 48 49 49 .. 47 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 43 .. 32 43 27 85 86 94 85 85 75 68 -26 76 64 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 82 80 78 81 73 82 80 78 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 9 23 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 755 642 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 535 589 0 .. .. 535 589 0 .. ..

Kontakt