4405_0819
4405_0819
kostra
2019-04-23T06:48:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Nome, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,0 3,2 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 7 219 8 130 7 031 7 418 395 017 422 424 456 444 468 357 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 202 890 210 549 228 230 239 308
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 911 2 043 1 982 2 115 1 895 2 002 2 100 2 198 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 332 2 382 2 492 2 660
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 868 3 426 598 2 115 767 1 685 1 172 993 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 422 457 195 823
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,0 3,5 2,6 .. 4,0 4,6 4,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,2 4,3 4,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 29,6 37,6 31,0 30,8 30,3 31,8 26,9 27,1 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 23,1 23,9 20,1 20,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 17,2 17,4 18,8 18,9 19,1 19,0 18,6 19,0 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 16,0 15,8 16,0 15,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,6 0,3 .. 0,7 0,6 0,6 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,7 0,5 0,6 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 8 906 6 503 2 400 2 498 127 320 136 783 135 024 145 307 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 65 179 64 595 61 227 64 796
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt