4404_0819
4404_0819
kostra
2019-04-21T10:47:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Nome, faktaark Klima og energi Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 55 74 67 82 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 98 108 114 139
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,34 0,45 0,39 0,45 0,73 0,73 0,72 0,78 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,63 0,66 0,66 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,1 97,4 97,4 97,2
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 127 129 117 127 146 174 163 144 147 166 155 153 154 168 158 154 149 157 157 150
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 88 88 87 89 83 84 86 84 84 85 84 83 82 84 83 82 88 87 88 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 13 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 13 13 10 9 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 12 12 0 0 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 96 97 96 96 96 96 94 95 95 95 94 95 95 95 97 97 97 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 0 0 0 4 4 3 2 7 6 5 5 6 5 4 4 1 2 2 1

Kontakt