KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 55 74 67 82 107 105 111 114 131 134 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,34 0,45 0,39 0,45 0,60 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 127 129 117 127 134 146 174 163 148 150 175 188 186 190 160 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 149 157 157 155 151 149 157 157 155 151
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 88 88 87 89 88 83 84 86 84 81 89 87 83 86 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 88 87 88 88 88 88 87 88 88 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 13 11 12 11 11 11 13 15 7 10 15 11 6 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 9 9 9 11 10 9 9 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 12 12 0 0 0 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 96 97 97 96 96 96 96 96 95 95 94 95 99 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 97 97 98 98 97 97 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 0 0 0 0 4 4 3 2 3 6 4 3 4 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1

Kontakt