KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 249 35 099 35 068 37 750 38 185 27 027 28 573 29 920 32 236 34 175 29 095 31 201 32 643 34 759 39 359 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 25 690 26 896 28 102 30 124 31 592 25 690 26 896 28 102 30 124 31 592 25 690 26 896 28 102 30 124 31 592
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 418,8 420,2 419,4 437,3 442,3 349,9 355,3 367,8 368,7 377,9 358,8 365,4 379,0 392,5 431,4 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 320,3 328,1 338,4 344,2 352,7 320,3 328,1 338,4 344,2 352,7 320,3 328,1 338,4 344,2 352,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 37,1 39,3 37,5 38,6 37,6 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 31,4 32,4 32,3 33,4 34,3 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,6 34,6 34,2 35,1 35,7 33,6 34,6 34,2 35,1 35,7 33,6 34,6 34,2 35,1 35,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,6 79,5 79,3 79,8 82,6 74,9 75,9 75,9 76,2 78,9 75,4 75,4 75,8 76,3 73,6 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 77,4 78,0 78,1 78,2 80,4 77,4 78,0 78,1 78,2 80,4 77,4 78,0 78,1 78,2 80,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,46 0,47 0,45 0,45 0,49 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,59 0,58 0,59 0,61 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,53 0,54 0,56 0,57 0,60 0,53 0,54 0,56 0,57 0,60 0,53 0,54 0,56 0,57 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,3 37,6 38,0 38,1 40,8 36,2 35,9 36,4 36,2 33,8 36,1 36,2 36,4 35,3 38,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 34,2 33,8 33,0 32,2 30,9 34,2 33,8 33,0 32,2 30,9 34,2 33,8 33,0 32,2 30,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 55,5 53,0 53,8 53,6 49,5 45,1 45,6 45,8 29,9 46,1 45,0 46,2 46,3 31,6 45,9 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 44,6 44,9 45,1 45,2 44,6 44,6 44,9 45,1 45,2 44,6 44,6 44,9 45,1 45,2 44,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,8 13,2 12,5 14,5 6,3 12,9 10,9 12,3 12,0 11,3 14,2 8,7 13,2 12,8 11,2 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 11,4 11,5 11,1 11,3 10,6 11,4 11,5 11,1 11,3 10,6 11,4 11,5 11,1 11,3 10,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 90,0 90,6 91,3 91,8 94,2 89,6 86,5 86,8 86,2 83,6 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 83,0 83,1 84,6 85,0 85,8 83,0 83,1 84,6 85,0 85,8 83,0 83,1 84,6 85,0 85,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 617 2 642 2 783 2 932 3 050 3 041 3 255 3 349 3 606 3 854 3 569 3 867 4 049 4 281 4 636 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 237 3 372 3 547 3 763 3 911 3 237 3 372 3 547 3 763 3 911 3 237 3 372 3 547 3 763 3 911
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 3,2 3,0 3,1 3,2 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,35 0,40 0,48 0,53 0,45 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,49 0,94 0,54 0,54 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,66 0,70 0,52 0,52 0,53 0,66 0,70 0,52 0,52 0,53 0,66 0,70 0,52 0,52 0,53
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,26 1,67 1,55 0,98 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,00 0,00 0,00 0,63 0,60 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,58 0,60 0,58 0,53 0,53 0,58 0,60 0,58 0,53 0,53 0,58 0,60 0,58 0,53 0,53
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 5,0 5,4 5,1 5,3 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,3 11,2 11,2 12,7 10,7 11,7 11,8 12,1 12,4 12,2 11,7 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 11,5 11,5 11,7 12,0 12,2 11,5 11,5 11,7 12,0 12,2 11,5 11,5 11,7 12,0 12,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,7 11,1 11,0 10,7 10,7 9,6 9,7 10,1 10,2 10,6 10,0 10,5 11,0 11,1 11,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,4 9,2 9,6 9,5 9,6 9,4 9,2 9,6 9,5 9,6 9,4 9,2 9,6 9,5 9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 53,6 60,1 51,7 64,6 70,2 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 40,2 43,6 41,4 46,7 55,8 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 39,1 38,4 46,4 46,4 49,7 39,1 38,4 46,4 46,4 49,7 39,1 38,4 46,4 46,4 49,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 86,3 80,0 75,8 91,3 72,7 66,2 67,9 68,0 91,9 82,1 81,2 85,8 83,9 81,8 33,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 101,8 96,4 91,7 97,8 95,5 101,8 96,4 91,7 97,8 95,5 101,8 96,4 91,7 97,8 95,5
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt