4400_0819
4400_0819
kostra
2019-06-21T02:17:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Nome, faktaark Grunnskole Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 42,3 48,3 49,7 41,5 49,4 56,5 48,5 48,3 57,2 53,8 59,3 61,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,4 35,8 42,6 36,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 111,5 128,0 129,1 130,0 152,5 151,5 147,3 152,7 147,0 150,2 155,0 160,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 134,9 141,6 154,8 155,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,0 4,7 6,4 6,6 3,6 4,1 4,2 3,9 4,1 5,0 5,0 4,6 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,3 6,2 6,2 6,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,0 10,4 9,8 9,4 8,2 8,3 8,6 8,6 9,5 9,2 9,0 8,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,4 8,0 8,1 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 67,2 72,2 74,0 76,5 66,2 70,9 68,9 69,4 66,1 67,3 69,1 69,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,4 68,7 70,8 70,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 59,2 67,6 73,1 67,2 66,8 67,2 65,5 66,9 66,3 64,8 67,5 66,7 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,0 63,2 65,8 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,0 14,7 15,3 14,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,1 14,0 14,0 13,9 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,5 16,2 16,6 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,0 41,3 40,6 40,4 40,2 40,7 40,9 41,0 39,7 40,2 40,0 40,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 39,7 40,3 40,7 40,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,6 20,2 19,0 19,0 24,2 23,8 23,4 23,2 24,5 23,9 23,4 23,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,2 22,1 21,7 21,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 118 340,6 114 918,9 116 245,5 123 918,7 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 655,1 122 679,1 125 804,3 129 113,1 134 182,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt