KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 5,8 6,6 6,5 6,7 6,9 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 9,0 9,8 9,3 9,5 10,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 64 209 193 232 240 229 207 285 283 305 269 459 128 237 461 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 202 209 217 199 201 202 209 217 199 201
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,85 5,81 5,78 5,85 6,12 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 7,10 6,53 6,92 6,63 9,01 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 16 27 32 31 38 60 71 77 79 83 61 72 73 75 62 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 429 435 422 478 491 470 478 482 528 569 487 573 546 602 529 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 480 477 506 590 605 480 477 506 590 605
Herav utgifter til renhold (kr) kr 156 148 141 144 145 138 146 149 157 169 164 187 164 176 133 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 142 144 159 170 179 142 144 159 170 179
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 55 74 67 82 107 105 111 114 131 134 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt