4397_0819
4397_0819
kostra
2019-07-22T14:19:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Nome, faktaark Brann og ulykkesvern Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 391 2 489 2 516 3 129 1 156 1 244 1 280 1 402 1 304 1 460 1 434 1 522 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 272 1 328 1 395 1 543
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 710 1 811 1 833 2 429 910 952 968 1 079 1 078 1 195 1 163 1 227 831 897 929 993 804 861 897 950 983 1 033 1 098 1 213
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 681 677 683 700 246 292 311 324 227 265 271 295 211 222 224 248 198 207 209 230 289 295 297 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 769 790 816 1 099 852 919 934 1 019 1 034 1 155 1 116 1 215 762 807 822 889 740 778 794 849 955 1 013 1 020 1 138
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 225 195 -122 -136 59 80 90 83 83 113 100 110 60 60 57 71 60 59 56 69 86 90 60 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 544 595 938 1 234 794 838 844 936 951 1 042 1 016 1 105 702 747 765 818 680 718 738 780 869 923 961 1 074
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,38 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,96 0,94 0,94 0,96
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,32 0,32 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,31 0,31 0,31 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 4 7 5 231 273 291 321 110 107 135 135 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 155 127 139 154
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 24 16 13 2 1 762 1 292 1 167 1 127 608 563 438 461 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 640 588 469 431

Kontakt