KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 391 2 489 2 516 3 129 2 872 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 304 1 460 1 434 1 522 1 988 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 272 1 328 1 395 1 543 1 602 1 272 1 328 1 395 1 543 1 602
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 710 1 811 1 833 2 429 2 129 910 952 968 1 080 1 129 1 078 1 195 1 163 1 227 1 603 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 983 1 033 1 098 1 213 1 249 983 1 033 1 098 1 213 1 249
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 681 677 683 700 742 246 292 311 324 353 227 265 271 295 386 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 289 295 297 330 353 289 295 297 330 353
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 769 790 816 1 099 858 852 919 934 1 020 1 061 1 034 1 155 1 116 1 215 1 596 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 955 1 013 1 020 1 138 1 161 955 1 013 1 020 1 138 1 161
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 225 195 -122 -136 -115 59 80 90 83 113 83 113 100 110 171 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 86 90 60 65 90 86 90 60 65 90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 544 595 938 1 234 973 794 838 844 937 947 951 1 042 1 016 1 105 1 425 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 869 923 961 1 074 1 071 869 923 961 1 074 1 071
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 4 7 5 3 231 273 291 321 336 110 107 135 135 42 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 155 127 139 154 155 155 127 139 154 155
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 24 16 13 2 6 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 608 563 438 461 205 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 640 588 469 431 374 640 588 469 431 374

Kontakt