4396_0819
4396_0819
kostra
2019-04-24T08:42:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Nome, faktaark Bolig Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 220 233 238 223 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 4 548 4 591 4 736 4 570
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 34 35 36 34 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 47 53 55 59 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 46 58 56 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 539 1 409 123 989 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 848 999 981 1 108
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 22 538 16 427 16 137 16 905 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 7 459 8 200 9 055 8 506
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 34 25 15 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 31 25 26 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 0 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 81 103 37 36
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 : 1,2 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,9 27,0 24,1 20,6 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,0 25,6 22,4 20,4

Kontakt