4396_0819
4396_0819
kostra
2019-07-16T19:02:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Nome, faktaark Bolig Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 220 233 238 223 9 864 10 032 10 449 10 472 4 319 4 541 4 849 4 700 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 548 4 591 4 736 4 612
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 34 35 36 34 23 23 24 24 25 27 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 47 53 55 59 60 61 60 62 49 47 44 49 52 52 52 53 48 48 48 48 46 58 56 58
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 539 1 409 123 989 1 353 1 605 1 197 1 663 1 035 923 1 668 3 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 848 999 981 1 107
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 22 538 16 427 16 137 16 905 8 483 13 027 13 467 13 778 5 339 5 960 5 680 6 689 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 459 8 200 9 055 8 326
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 34 25 15 28 21 19 15 31 25 23 28 30 30 29 29 33 34 33 32 31 25 26 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 0 119 134 157 109 108 73 76 99 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 81 103 37 33
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 : 1,2 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,9 27,0 24,1 20,6 18,9 18,2 15,1 13,2 16,0 16,0 12,8 11,1 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,0 25,6 22,4 20,4

Kontakt