KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 220 233 238 223 219 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 4 319 4 541 4 849 4 700 2 240 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 34 35 36 34 34 23 23 24 24 23 25 27 28 28 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 47 53 55 59 63 60 61 60 62 63 49 47 44 49 48 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 539 1 409 123 989 179 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 035 923 1 668 3 730 3 335 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 848 999 981 1 107 1 001 848 999 981 1 107 1 001
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 22 538 16 427 16 137 16 905 18 660 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 5 339 5 960 5 680 6 689 5 113 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 34 25 15 13 28 21 19 15 22 31 25 23 28 14 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 0 0 119 134 157 109 132 108 73 76 99 9 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 : 1,2 1,5 1,7 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,4 1,6 1,5 5,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,9 27,0 24,1 20,6 19,2 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 16,0 16,0 12,8 11,1 29,4 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0

Kontakt