4394_0819
4394_0819
kostra
2019-04-23T06:39:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Nome, faktaark Barnevern Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 940 8 198 11 292 12 679 6 633 7 004 8 287 8 521 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 974 7 773 9 404 9 670
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 6,4 5,6 5,4 4,3 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,1 4,7 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 6,0 4,1 4,4 4,5 4,7 4,8 4,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 4,6 3,7 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 757 32 051 48 058 46 713 43 756 44 144 49 062 51 235 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 43 474 46 960 49 734 53 159
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 32 724 25 825 74 000 91 059 29 358 31 526 34 716 38 448 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 24 488 23 220 32 407 48 641
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 382 447 331 205 326 333 304 813 371 119 382 371 410 422 414 663 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 383 244 410 467 461 768 424 606
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 42,8 23,2 15,3 16,1 21,1 21,2 20,8 18,6 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,1 21,7 19,7 19,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 72 77 79 70 77 82 85 85 82 85 86 87 83 86 87 88 88 89 87 88

Kontakt