4394_0819
4394_0819
kostra
2019-07-17T23:09:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Nome, faktaark Barnevern Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 940 8 198 11 292 12 679 6 633 7 004 8 287 8 523 7 576 7 676 8 625 9 608 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 974 7 773 9 404 9 670
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 6,4 5,6 5,4 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,1 4,7 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 6,0 4,1 4,4 4,5 4,7 4,8 4,6 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 4,6 3,7 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 757 32 051 48 058 46 713 43 756 44 144 49 062 51 291 46 958 46 475 48 442 51 708 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 43 474 46 960 49 734 53 044
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 32 724 25 825 74 000 81 474 29 358 31 526 34 716 38 368 28 289 28 148 29 782 34 933 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 24 488 23 220 32 407 48 330
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 382 447 331 205 326 333 318 065 371 119 382 371 410 422 417 542 292 781 321 287 380 904 396 327 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 383 244 410 467 461 768 428 949
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 42,8 23,2 15,3 16,1 21,1 21,2 20,8 18,6 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,1 21,7 19,7 17,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 72 77 79 70 77 82 85 85 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 88 89 87 88

Kontakt