KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 70,0 70,9 71,0 71,9 80,3 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 82,3 83,0 82,8 85,0 86,3 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 80,4 81,9 81,7 84,1 84,1 80,4 81,9 81,7 84,1 84,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,4 87,7 86,5 86,5 92,3 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,5 91,9 91,6 92,3 93,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 90,4 91,7 91,5 92,4 92,7 90,4 91,7 91,5 92,4 92,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,4 97,4 96,4 96,9 99,5 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 98,0 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,4 97,5 97,7 97,7 97,9 96,4 97,5 97,7 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 66,9 66,2 66,1 65,6 77,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 53,5 53,1 52,5 52,4 51,7 53,5 53,1 52,5 52,4 51,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,7 5,2 5,4 5,7 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 45,2 47,5 52,7 51,7 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,4 38,3 40,1 39,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 43,1 43,9 46,6 46,7 .. 43,1 43,9 46,6 46,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 3,7 2,3 1,1 2,5 2,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,2 3,6 4,0 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,6 4,4 3,6 3,8 4,3 4,6 4,4 3,6 3,8 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 69,1 70,6 68,2 72,3 72,3 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 62,7 66,7 69,1 74,1 75,9 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,0 70,7 71,8 77,4 83,1 67,0 70,7 71,8 77,4 83,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 76,4 88,1 73,9 84,6 101,7 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 83,2 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 76,4 81,9 82,2 82,7 84,2 76,4 81,9 82,2 82,7 84,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,0 9,8 9,6 10,3 10,2 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,1 11,9 11,8 12,0 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,4 12,4 12,0 12,1 12,3 12,4 12,4 12,0 12,1 12,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 968 136 651 132 975 147 660 154 816 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 132 064 139 762 145 046 157 036 174 632 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 130 336 138 226 143 202 155 654 165 400 130 336 138 226 143 202 155 654 165 400
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 61,9 63,8 61,6 64,9 64,2 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 55,0 56,5 60,0 63,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 55,5 58,1 58,8 63,5 67,9 55,5 58,1 58,8 63,5 67,9
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".