KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,5 28,5 25,3 43,5 121,1 68,3 67,7 57,7 64,2 61,4 68,3 67,7 57,7 64,2 61,4 61,5 59,3 67,9 53,9 69,4 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 31,4 35,8 42,6 36,9 36,8 31,4 35,8 42,6 36,9 36,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 170,6 108,2 177,7 203,1 232,4 137,3 154,2 151,9 161,0 174,2 137,3 154,2 151,9 161,0 174,2 167,8 162,7 167,9 171,4 179,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 134,9 141,6 154,8 155,1 156,6 134,9 141,6 154,8 155,1 156,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,2 9,7 10,4 11,7 9,8 3,4 5,5 6,0 5,4 4,4 3,4 5,5 6,0 5,4 4,4 4,9 6,7 6,3 6,2 4,8 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 5,2 6,3 6,2 6,2 6,1 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,1 7,3 5,8 4,5 6,7 9,9 9,8 9,6 9,2 9,2 9,9 9,8 9,6 9,2 9,2 10,4 10,3 10,3 10,1 10,0 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 8,4 8,0 8,1 7,9 7,8 8,4 8,0 8,1 7,9 7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : 76,5 : 69,3 70,9 68,6 67,2 71,4 69,3 70,9 68,6 67,2 71,4 67,3 67,8 72,1 70,4 71,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 68,4 68,7 70,8 70,2 73,7 68,4 68,7 70,8 70,2 73,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : 68,8 : 94,1 : 68,2 68,5 66,3 66,1 65,2 68,2 68,5 66,3 66,1 65,2 67,2 62,3 66,1 64,4 64,6 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 67,0 63,2 65,8 65,7 67,0 67,0 63,2 65,8 65,7 67,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 9,1 8,7 9,6 11,7 14,2 11,3 11,5 11,2 10,8 12,4 11,3 11,5 11,2 10,8 12,4 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : : 44,9 : 41,3 41,6 41,2 42,2 42,1 41,8 41,6 41,2 42,2 42,1 41,8 40,7 41,1 40,8 41,6 41,5 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 39,9 40,1 40,6 40,7 40,5 39,9 40,1 40,6 40,7 40,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,5 23,8 23,3 24,4 24,3 22,2 21,7 21,5 21,6 21,6 22,2 21,7 21,5 21,6 21,6 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 22,2 22,1 21,7 21,6 21,5 22,2 22,1 21,7 21,6 21,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 165 712,4 163 065,9 167 130,7 186 488,8 180 701,6 144 454,6 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 454,6 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1 122 380,5 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1 122 380,5
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt