KOSTRA nøkkeltall

Nesodden - 0216 (Akershus)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nesodden Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 30,5 45,3 27,0 46,0 50,5 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 32,0 34,0 36,8 37,4 34,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 126,5 182,1 187,7 174,2 188,4 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 118,4 122,2 129,7 126,7 132,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,6 4,4 5,6 4,9 3,2 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,8 4,9 4,9 4,5 4,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 4,2 4,5 4,1 4,2 4,7 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 6,8 6,6 6,4 6,4 6,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 77,3 76,1 74,7 79,3 83,4 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 75,1 77,6 77,6 76,9 78,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 70,8 73,6 72,9 69,2 74,8 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 74,7 74,8 74,0 73,6 72,4
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,2 19,2 18,8 17,8 16,6 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 18,8 18,8 18,5 17,8 17,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,9 41,9 43,7 42,3 43,7 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 41,8 42,0 42,2 42,6 42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,9 27,5 25,1 24,5 25,1 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 25,4 24,9 24,3 24,3 24,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 89 148,2 94 966,4 92 544,0 93 651,4 97 396,1 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1 105 267,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt