KOSTRA nøkkeltall

Nesna - 1828 (Nordland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nesna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 94 110 98 96 .. 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 2 707 2 900 2 922 2 833 2 911 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 51 60 54 54 .. 31 33 35 36 34 36 39 39 39 37 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 44 40 45 44 .. 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 363 2 134 86 0 .. 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 712 1 836 2 411 2 383 2 658 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 468 609 7 823 5 915 .. 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 9 165 9 225 8 273 9 471 8 317 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 12 0 .. 22 24 23 17 26 32 28 34 31 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 .. 11 12 7 3 12 3 6 11 8 13 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,3 3,3 : 2,2 2,3 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,8 27,2 18,3 19,5 13,6 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt