4474_0625
4474_0625
kostra
2019-09-19T11:29:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Nedre Eiker, faktaark Husholdningsavfall Nedre Eiker

KOSTRA nøkkeltall

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nedre Eiker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 449 2 547 2 669 2 722 2 373 2 412 2 517 2 637 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 396 2 426 2 494 2 561
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 45,9 46,8 46,9 48,6 40,5 40,2 42,0 44,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 41,0 42,1 42,2 43,7
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 98 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 463,0 459,6 446,3 429,7 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 541,2 530,7 532,7 514,6

Kontakt