4401_0625
4401_0625
kostra
2019-06-17T19:49:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Nedre Eiker, faktaark Helse- og omsorgstjenester Nedre Eiker

KOSTRA nøkkeltall

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nedre Eiker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 18 678 19 321 19 754 21 995 20 963 22 112 23 178 24 949 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 567 22 931 23 909 25 869
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 205,2 214,6 222,5 217,1 274,9 279,7 290,7 289,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 270,9 281,7 292,5 288,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 28,3 28,0 27,0 28,7 30,5 31,1 30,8 31,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,3 30,6 30,2 31,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 74,0 73,0 73,4 76,1 73,1 74,3 74,4 74,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,1 73,0 74,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,48 0,53 0,54 .. 0,56 0,56 0,60 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,3 30,8 27,1 .. 31,9 31,2 29,2 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 35,6 34,5 33,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 52,0 49,2 53,7 .. 47,5 48,1 48,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 45,8 46,2 46,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 8,8 7,7 8,7 .. 12,3 11,6 11,7 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 10,7 11,2 10,9 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 96,8 97,9 86,6 87,7 89,4 89,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,0 88,9 93,2 93,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 691 3 959 4 157 : 3 186 3 328 3 483 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 415 3 587 3 785 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 9,0 7,3 11,9 1,9 4,6 4,6 4,5 3,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 2,2 2,6 2,4 2,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,96 0,98 0,74 .. 0,63 0,68 0,59 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,71 0,75 0,67 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,54 0,72 0,51 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,81 0,74 0,68 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,2 4,2 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,9 9,2 8,9 9,3 10,0 10,3 10,5 10,7 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 9,8 10,6 10,6 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,0 8,4 7,9 8,3 8,7 9,0 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,2 10,3 10,4 10,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 30,5 33,8 43,8 41,7 31,3 33,7 36,1 37,9 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 27,6 28,9 31,1 31,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 38,0 63,6 78,7 88,7 86,4 90,9 89,5 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 85,1 93,1 89,4 96,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt