KOSTRA nøkkeltall

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nedre Eiker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,0 7,4 7,2 7,4 6,9 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 146 168 231 278 274 231 251 280 265 287 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 317 263 290 310 295 317 263 290 310 295
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 2,88 3,29 3,65 3,25 3,21 4,76 4,93 4,90 4,83 4,41 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 41 68 67 64 80 82 92 100 99 108 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 80 369 64 70 97 80 369 64 70 97
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 634 548 489 594 599 442 464 474 521 599 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 448 1 976 392 440 581 448 1 976 392 440 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr 195 152 158 173 158 142 147 154 155 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 151 566 134 149 189 151 566 134 149 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 145 112 105 134 144 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 112 79 378 73 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt