KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1805 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 8 4 8 5 169 115 141 111 80 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 106 108 95 118 63 106 108 95 118 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 17 14 14 .. 29 17 15 23 23 25 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 13 10 16 13 18 13 10 16 13 18
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 186 266 217 262 220 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 012 4 712 4 195 3 996 3 646 5 012 4 712 4 195 3 996 3 646
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 189 73 89 98 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 877 2 553 1 592 1 172 .. 2 877 2 553 1 592 1 172
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 17 14 15 15 .. 18 15 19 20 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 22 36 21 .. 16 22 36 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 45 33 35 92 .. 32 35 34 46 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 37 36 44 35 .. 37 36 44 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 30 29 28 24 28 19 25 18 18 16 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 24 15 13 17 18 24 15 13 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 7 .. 0 .. 64 96 42 6 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 188 61 20 44 .. 188 61 20 44
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 2 3 5 0 70 118 184 143 12 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 120 169 87 113 85 120 169 87 113 85
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 91 100 91 100 .. 94 92 99 91 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 82 91 96 94 .. 82 91 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 48 39 49 49 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 49 50 50 .. 49 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 90 93 95 96 87 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 77 40 87 79 73 77 40 87 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall -33 32 .. .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. ..

Kontakt