KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1805 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 424 1 473 1 534 1 852 1 899 887 959 1 013 1 082 1 290 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 124 1 181 994 1 371 1 116 724 798 858 837 995 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 995 1 107 1 149 1 269 1 321 995 1 107 1 149 1 269 1 321
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 299 291 540 482 783 163 161 154 245 296 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 225 239 280 287 330 225 239 280 287 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 060 1 095 1 136 1 266 1 331 659 712 739 785 978 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 890 987 1 022 1 133 1 175 890 987 1 022 1 133 1 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 68 53 287 46 341 23 8 -5 71 88 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 67 94 84 106 63 67 94 84 106
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 992 1 042 849 1 220 990 636 703 744 714 890 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 828 921 928 1 048 1 068 828 921 928 1 048 1 068
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,23 1,14 1,10 1,12 1,12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,86 0,77 0,77 0,79 0,79 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 6 20 17 15 148 146 164 182 126 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 51 111 173 197 183 51 111 173 197 183
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 91 76 28 32 51 941 653 562 521 365 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691 870 803 659 549 691

Kontakt