KOSTRA nøkkeltall

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsos Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 2 3 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 . . . 191 178 . . . 191 178
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. .. 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 . . . 20 28 . . . 20 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 351 220 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 . . . 7 644 6 638 . . . 7 644 6 638
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 11 91 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 . . . 3 147 2 146 . . . 3 147 2 146
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 10 10 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 . . . 15 16 . . . 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 2 15 .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 . . . 38 29 . . . 38 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 29 24 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 . . . 13 14 . . . 13 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. 0 .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 . . . 542 237 . . . 542 237
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 5 5 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 . . . 166 115 . . . 166 115
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 82 .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 . . . 100 96 . . . 100 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 . . . 50 49 . . . 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . .. 64 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 . . . 82 74 . . . 82 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. . . . .. .. . . . .. ..

Kontakt