KOSTRA nøkkeltall

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsos Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 64,7 68,7 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 . . . 41,8 39,4 . . . 41,8 39,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 150,6 133,9 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 . . . 130,7 134,5 . . . 130,7 134,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 5,6 4,8 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 . . . 4,6 4,7 . . . 4,6 4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 8,2 8,2 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 . . . 8,6 7,9 . . . 8,6 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 76,7 77,8 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 . . . 75,2 74,3 . . . 75,2 74,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 68,4 66,5 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 . . . 69,4 68,0 . . . 69,4 68,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 15,7 15,9 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 . . . 16,1 15,9 . . . 16,1 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 40,2 42,1 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 . . . 41,4 41,4 . . . 41,4 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 21,3 22,5 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 . . . 23,3 23,3 . . . 23,3 23,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 107 051,2 117 870,8 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 109,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 . . . 114 141,7 118 454,4 . . . 114 141,7 118 454,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt