KOSTRA nøkkeltall

Moskenes - 1874 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Moskenes Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 35 .. .. 34 33 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 12 609 12 902 13 029 13 060 1 857 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 33 .. .. 33 33 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 39 39 39 39 34 19 19 19 19 41 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 34 .. .. 41 0 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 44 48 47 50 52 16 16 15 16 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 672 237 101 0 0 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 2 476 1 793 1 391 652 3 493 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 8 971 .. .. 9 176 9 636 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 13 103 14 031 14 886 15 629 7 945 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 .. .. 0 .. 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 28 34 31 18 15 59 61 53 61 23 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 .. .. 0 0 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 6 11 8 5 3 839 874 812 968 24 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 0,7 0,8 0,8 0,7 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 4,9 8,1 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 27,4 25,0 22,9 21,6 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt