4412_1500
4412_1500
kostra
2019-09-16T02:52:00.000Z
no
tjenesteområde Videregående opplæring Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Videregående opplæring Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 161 155 165 871 171 255 186 686 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 163 073 168 442 172 469 184 538
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 45,8 45,8 44,7 44,6 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 48,5 48,8 47,1 48,7
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 82 995 83 477 83 658 85 263 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 77 847 78 595 78 433 80 274
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 92,0 92,3 92,6 93,0 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 92,2 92,2 92,6 93,3
Elever per skole (antall) antall 336 348 343 338 430 441 441 441 439 450 447 446 357 368 365 361
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 77,2 76,8 77,3 76,3 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 75,0 74,5 75,8 76,2
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 55,5 53,3 52,7 52,3 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 55,0 53,6 53,1 53,3
Elever per lærerårsverk (antall) antall 8,4 8,6 8,4 8,4 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 8,2 8,4 8,2 8,3
Elever (antall) antall 10 256 10 665 10 486 10 348 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 27 660 27 891 27 767 27 806
Lærlinger (antall) antall 2 305 2 169 2 265 2 407 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 6 462 6 448 6 802 7 080
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.