4410_1500
4410_1500
kostra
2019-09-20T08:16:00.000Z
no
tjenesteområde Tannhelsetjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Tannhelsetjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 97,5 102,8 96,9 100,5 98,3 100,0 97,6 98,6 98,1 99,7 97,6 98,4 97,5 99,6 96,3 98,6
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 76,4 97,2 83,0 87,5 79,0 80,3 77,6 86,2 78,7 77,8 76,5 85,3 76,5 81,3 75,2 84,1
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 33,7 45,4 32,3 29,5 32,2 33,8 32,0 28,1 31,4 33,3 31,4 27,5 34,1 40,1 34,2 29,4
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 48 790 52 188 47 858 46 678 781 164 784 775 763 744 776 300 864 860 864 850 840 618 855 411 123 863 123 130 119 208 115 537
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 84,0 82,0 84,7 83,1 82,6 81,4 82,4 82,4 81,7 80,2 81,3 81,3 84,3 82,4 84,0 82,7
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 59,6 61,2 79,5 64,6 65,1 67,3 70,7 71,3 65,7 67,8 70,9 71,5 62,2 65,1 72,8 67,2
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 13,3 12,3 4,4 10,7 9,8 9,1 7,8 7,4 9,6 8,9 7,7 7,3 12,0 10,7 7,2 9,0
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,70 2,90 2,91 3,07 2,30 2,60 2,30 2,20 2,60 2,60 2,60 2,50 .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 521,1 515,3 543,6 612,3 468,0 487,0 492,5 522,0 445,0 460,5 466,0 493,7 464,4 491,3 504,6 567,5
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,8 7,6 7,7 7,9 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,1 7,1 7,2 7,3
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,5 1,6 1,7 1,7

Kontakt