4407_1500
4407_1500
kostra
2019-09-19T11:20:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Plan, byggesak og miljø Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 6,0 6,0 6,0 6,0 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 33,4 33,4 32,4 30,4
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 426 443 431 412 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 1 872 1 776 2 176 1 758
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 548 586 611 587 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 1 021 1 403 1 402 587
Arkeologiske registreringer (antall) antall 92 101 93 104 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 274 227 263 104
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 39,0 77,0 47,0 41,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 28,3 44,0 31,7 41,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 5 0 1 78 82 38 46 78 82 38 46 28 26 6 4
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 195,8 197,7 310,2 541,7 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 239,7 229,1 271,2 437,3

Kontakt