KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,40 0,43 0,38 0,40 0,40 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,49 0,52 0,47 0,49 0,50
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 8 6 11 1 17
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 84 83 84 81 81 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 71 68 75 71 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 17 15 19 19 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 21 26 14 28 20
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 95 94 95 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 94 92 95 92 95
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,3 97,7 98,1 99,1 99,7 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 98,4 98,2 97,4 93,4 94,9
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 2 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 1 1 1 0 1
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 86 97 89 95 94 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 93 105 103 104 108
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 126 124 112 113 111 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 145 135 113 108 120

Kontakt