4404_1500
4404_1500
kostra
2019-11-12T10:16:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Klima og energi Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,40 0,43 0,38 0,40 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,49 0,52 0,47 0,49
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 3 7 4 4 4 7 4 8 6 11 1
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 84 83 84 81 74 72 71 72 74 71 70 72 71 68 75 71
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 17 15 19 18 21 19 22 19 21 20 22 21 26 14 28
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 95 94 91 91 91 91 92 91 91 91 94 92 95 92
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,3 97,7 98,1 99,1 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 98,4 98,2 97,4 93,4
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 7 8 7 5 7 7 6 5 1 1 1 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 86 97 89 95 84 93 98 112 85 96 102 115 93 105 103 104
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 126 124 112 113 129 134 131 119 129 133 134 110 145 135 113 108

Kontakt