4389_1500
4389_1500
kostra
2019-05-25T18:04:00.000Z
no
kostra Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: