4389_1500
4389_1500
kostra
2020-07-07T06:04:00.000Z
no
kostra Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: